imac

Projektowanie elastycznych witryn internetowych

Strona internetowa wykonana w ramach pracy inżynierskiej pt. Skalowalne Układy Stron Internetowych. Przykładowe treści służą demonstracji układu. Tematyka pracy obejmuje zagadnienia związane z HTML5, CSS3 i Java Script.

Czytaj więcej

Dokument HTML

Szablon stworzono według ciągle rozwijanej specyfikacji HTML5, która natywnie wspiera kompatybilność z różnorodnymi urządzeniami.

Styl CSS

Do opisu prezentacji wykorzystano CSS3, który pozwala wykorzystywać zapytania medialne i tworzyć zaawansowane efekty wizualne.

JavaScript / jQuery

Niektóre funkcje usprawniające przeglądanie informacji na tej stronie zostały zrealziowane przy pomocy JavaScript i biblioteki jQuery.

artykul-8

Projektowanie elastyczne

Jedną z propozycji, będącą odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie obsługi różnorodności wyświetlaczy używanych do przeglądania zasobów Internetu, jest technika projektowania znana pod nazwą Responsive Web Design. Pojęcie to zostało po raz pierwszy użyte przez Ethana Marcotte’a w artykule o dokładnie takiej samej nazwie. Poruszył on w nim zagadnienia dotyczące projektu elastycznej siatki, elastycznych obrazów […]

Czytaj więcej